Oranka’s zorg voor het milieu

90% minder afval

95% minder opslagruimte

Wij zorgen voor kostenbesparing

Wij helpen de CO2 uitstoot te minimaliseren

Met 120 kant-en-klare literpakken en/of plastic flessen vruchtensap wordt 6,1 kg afval geproduceerd.
Met Oranka slechts 0,4 kg, een besparing van ruim 90%.

Slechts 12 verpakkingen van onze concentraten zijn nodig in vergelijking met 120 kant-en-klare literpakken en/of plastic flessen voor dezelfde hoeveelheid vruchtensap.
Daarnaast kunnen de concentraten tot 12 maanden buiten de koeling bewaard worden, wat schaarse koelruimte scheelt. Ook in uw magazijn kunt u hiermee tot 95% besparen op uw opslagcapaciteit.

Wij zorgen voor minder afval, meer opslagruimte en efficiency, wat resulteert in een beter gebruik van tijd en capaciteit.
Positief voor uw kostenbesparing.

De CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie en distributie van 120 literpakken vruchtensap is te vergelijken met een auto die 42 kilometer rijdt.
Met Oranka is dit slechts 2,1 kilometer.

MVO

Oranka heeft aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij hebben oog voor mens en natuur en streven altijd naar vooruitgang en verbetering.
We zijn ons bewust van de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij en in de wereld. Het is verweven in onze dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering.

People

  • Wij sponsoren maatschappelijke doelen
  • Zo worden een aantal van onze presentatiemeubelen geproduceerd door 50|50 Wood, een onderdeel van het Leger des Heils.
  • Wij bieden een veilige werkomgeving.

Planet

  • Waar mogelijk kopen wij duurzaam in.
  • Hergebruik van afvalstoffen heeft onze prioriteit.
  • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en het milieu in het algemeen.

Profit

  • Wij ondernemen voor de lange termijn.
  • Wij zorgen voor welvaart voor onze medewerkers en onze omgeving.
  • Naast economische winst betrekken we ook de maatschappelijke winst in onze afwegingen.